Fordele - Energikonsulenten Aps

Fordele

Få gennemgået din bolig for mulige energiforbedringer. Du får en prioriteret liste over energiforbedring, der har en sikker skattefri forrentning på den gode side af 5 % per år.

Energiforbedringerne har estimerede omkostninger, og forslag om hvilke lokale håndværkere du kan bede om tilbud på arbejdet. Kan/ vil du udføre en del af energiforbedringerne selv, rådgives du om hvorledes arbejdet kan udføres.

  • Højeste forrentning – de bedste energiforbedringer skal høstes først
  • Lavere energiudgifter for el og varme
  • Mindre fodkoldt uden træk fra vinduerne
  • Mindre kondens i vindueskarmen – skimmelsvamp
  • Lavere støjniveau – mere roligt – når vinduerne er tætte
  • Automatiske reguleringer af varmen – optimeret til almindelige mennesker
  • Du undgår fejlinvesteringer – ved at rådgivningen er uvildig uden firma eller fabrikat præferencer
  • Højere salgspris når energiklassen forbedres
  • Maksimale tilskud for salg af varmebesparelsen til et energisrlskab, samt Håndværkerfradraget

Image Description