Eksempler - Energikonsulenten Aps

Eksempler

De fleste ældre huse kan energiforbedres ved at hulmurene isoleres, og vinduesglas skiftes til energiruder med varm kant uden at skifte hele vinduet, eller der monteres energi forsatsruder. Udvendig sokkelisolering er desuden billig og effektivt. Loftisolering over 200 mm, er sjældent rentabelt, med mindre du udfører det selv.
Billede1

Eksempel på hulmursisolering af villa fra 1962.

Tilbetalingstid inkl. Håndværkerfradrag: 4,9 år! Det er en årlig forrentning på 20 % – skattefrit

Læs herunder et eksempel på en energi-prioriteringsrapport udarbejdet af Energikonsulenten:

Image Description